Vykrádač hniezda je moralizátorská rozprávka o strážcoch podzemia.

Leopold Gruss bol významný gelnický historik, riaditeľ nemeckej meštianskej školy, redaktor časopisu Gründler, zakladateľ Baníckeho múzea v Gelnici a viedol ochotnícke divadlo v Mníšku nad Hnilcom. Prikladal veľký význam osvetovej práci na zvýšenie kultúrnej úrovne obyvateľov hnileckej doliny.

V októbri 1926 sa mu podarilo zjednotiť 13 jestvujúcich aktívnych kultúrno-osvetových spolkov okresu do Nemeckého okresného osvetového zboru, ktorý koordinoval všeobecno-vzdelávaciu činnosť v okrese. Venoval sa aj ochotníckemu divadlu. V Mníšku n/Hnilcom viedol úspešný ochotnícky krúžok, každoročne pripravovali divadelné predstavenie na fašiangy a sám je autorom divadelnej hry “Vykrádač hniezda”/1917/ na motívy, ktorej vzniklo predstavenie Divadla teatrálnej skratky a ktorá je hlavným zámerov rovnomenného projektu realizovaného Spišským osvetovým strediskom Spišská Nová Ves za finančnej podpory Fondu na podporu umenia.

Ochotníci z DTS predstavia divadelnú hru v stredu 16. 11. 2016 pre študentov Základnej školy v Mníšku nad Hnilcom a večerné predstavenie pre verejnosť odohrajú o 18:00 hod. v Gelnici, v priestoroch kultúrneho spotu Zapadnutý kút, ktorý sa nachádza v industriálnych priestoroch Antonyho fabriky.

„Divadelná hra „Vykrádač hniezda“, ktorá vznikla na základe rovnomenného textu spisovateľa, historika, stredoškolského profesora, divadelníka, jazykovedca i osvetára Leopolda Grussa, prenáša diváka do obdobia začiatku 20. storočia na východ Slovenska, do priestoru dominantne osídleného pôvodným nemeckým obyvateľstvom, tzv. Gründlermi. Leopold Gruss ako autor predlohy i postava hry pripravuje inscenáciu, ktorá by mala byť prezentovaná počas blížiacich sa fašiangov. Na skúškach hry sa stretávajú obyvatelia obce, ktorí predstavujú rôzne typy osobností, figúry a figúrky dedinského života. Rozvíja sa medzi nimi láska, ale vládne aj nenávisť. V súlade s morálnym posolstvom pôvodného textu aj adaptácia ponúka uspokojivý, hoci trochu ironický záver“, priblížil režisér hry Peter Karpinský.

Grussova moralizátorská rozprávka o trpaslíkoch, strážcoch podzemia, ktorí vytrestali zlého chlapca a naučili ho dobrému správaniu, je zaodetá do nového šatu. Na scéne sa odohráva príbeh v príbehu. Divák sleduje nácvik hry, ale zároveň sa baví na osudoch jednotlivých postáv. V hre nebudú nechýbať ani informácie zo zaujímavého života Leopolda Grussa, ktorý pred predstavením v skratke priblíži jeden zo zakladateľov Spolku Leopolda Grussa.

vykradachniezda_2016_poster

vykradachniezda_2016_poster_mnisekCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.