Výsledky okresného kola 63. Hviezdoslavov Kubín Spišská Nová Ves

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Galériou umelcov Spiša usporiadalo v dňoch 6. – 7. apríla 2017 okresné kolo 63. ročníka prehliadky a súťaže v prednese poézie, prózy, a tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie – Hviezdoslavov Kubín.

I. Kategória, poézia
1. miesto Lenka Nováková, postup na krajské kolo
2. miesto Júlia Kačenková
3. miesto Nella Filipová
I. Kategória, próza
1. miesto Adela Leibiczerová, postup na krajské kolo
2. miesto Laura Veisenpacherová
3. miesto Tamara Hudáková
Na krajské kolo v I. kategórii automaticky postupuje aj Carlota Sofia da Cruz, ktorá sa v roku 2016 zúčastnila celoslovenského kola tejto súťaže.

II. Kategória, poézia
1. miesto Šimon Širilla, postup na krajské kolo
2. miesto Samuel Kudelka
3. miesto Zuzana Kramárová

II. Kategória, próza
1. miesto Katarína Brejčáková, postup na krajské kolo
2. miesto Benjamím Gabčo
3. miesto Denisa Ohaleková

III. Kategória, poézia
1. miesto Nina Hamráková, postup na krajské kolo
2. miesto Veronika Pivovarová
3. miesto Ján Leibiczer

III. Kategória, próza
1. miesto Petra Olejníková, postup na krajské kolo
2. miesto Gabriela Lapšanská
3. miesto Marietta Mareková

IV. Kategória, poézia
1. miesto Denis Dzurňák, postup na krajské kolo
2. miesto Viktória Staňová, postup na krajské kolo

IV. Kategória, próza
1. miesto Adam Kubala, postup na krajské kolo
2. miesto Samuel Peter Cibula
3. miesto Marcel Koreň

V. Kategória, poézia
1. miesto Lukáš Frankovič, postup na krajské kolo

V. Kategória, próza
1. miesto Simona Suchá, postup na krajské kolo

Recitačný kolektív
Dramatický krúžok pri ZŠ s MŠ Hrabušice, postup na kraj
Hra: Pi – pí – pip

 

 


 1. deň

2. deňCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.