Výstava fotografií členov Foto klubu Spiš

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja vás pozýva na výstavu fotografií členov Foto klubu Spiš, kde budete môcť vidieť  55 fotografií od 15 autorov.

Cieľom výstavy je predstaviť tvorbu fotografov zo Spiša rôzneho tematického a žánrového zamerania. Tematicky v nich prevláda krajinná scenéria, architektonické prvky, cestopisné zábery, ale aj momenty z každodenného života.

Fotografický klub s názvom FOKA (Fotoklub Spiš) vznikol v roku 1980 vďaka iniciatíve bývalej pracovníčky Spišského osvetového strediska Bibiany Tauberovej a Kazimíra Štubňu, ktorý pôsobil ako predseda a lektor klubu zároveň. Ďalším medzníkom bol rok 2003, kedy vzniklo Občianske združenie Fotografická spoločnosť Spiš na čele s predsedom Mikulášom Repčiakom. Počas týchto rokov boli členovia klubu aktívni a zapájali sa do rôznych súťaží a výstav, v rámci okresu a regiónu Spiša. Významnými boli Spišský salón výtvarnej fotografie, regionálne súťaže, výstavy jubilantov, Amfo a Diafoto. V roku 2013 prevzala vedenie klubu Dáša Kolláriková a v roku 2008 sa uskutočnil prvý ročník klubovej výstavy pod názvom FOTOGRAFIA.

V klube pôsobí približne 25 aktívnych členov z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Poprad. Stretávajú sa pravidelne dvakrát do mesiaca, pričom navzájom konfrontujú svoju tvorbu a delia sa o svoje skúsenosti. Fotografi prezentujú každoročne svoje práce predovšetkým na klubovej výstave, ktorá následne putuje do viacerých kultúrnych zariadení a výstavných priestorov. Mnohí fotografi sa prezentovali aj svojimi individuálnymi výstavami v rámci regiónu či Slovenska. Umelecké a vedomostné vedenie zabezpečuje Radim Kopec a Miroslav Dibák.

Výstava potrvá do 30.5.2022.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.