Výtvarné spektrum

výstava ocenených výtvarných diel regionálneho kola 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi,  kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás srdečne pozýva na vernisáž a výstavu regionálneho kola 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum.

Vernisáž výstavy sa bude konať 23. 2. 2022 o 17:00  v priestoroch SKCaK na Zimnej 47 v Spišskej Novej Vsi.

Výtvarné spektrum je výtvarná súťaž určená pre neprofesionálnych výtvarníkov. Umelci v nej súťažia rozdelení do troch vekových skupín – autori od 15 do 25 rokov, autori nad 25 rokov a tretiu skupinu tvoria autori bez určenia veku. V tejto skupine sa nachádzajú kategórie ako insitná tvorba, digitálna tvorba a kategória experiment. Do prvých dvoch vekových skupín patria kategórie – maľba, kresba a grafika a priestorová tvorba.

Do regionálneho kola za okres Spišská Nová Ves a Gelnica sa prihlásilo 27 autorov s 58 dielami. Odborná porota v zložení Mgr. art. Dávid Demjanovič ArtD., Mgr. art. Jozef Česla a Mgr. Art. Amália Valenčíková hodnotili zapojené práce v každej kategórii a následne vyhodnotili, ktoré diela budú ocenené a postúpia na krajské kolo súťaže.

Na výstave si budú môcť návštevníci obhliadnuť 33 ocenených a postupujúcich diel od 19 autorov.

Program počas vernisáže:

16:00  – Rozborový seminár s odbornou porotou (len pre súťažiacich autorov)

17:00  – Vernisáž s odovzdávaním cien + vystúpenie gitaristu Martina Pižema

18:00  – Prednáška na tému experiment vo výtvarnom umení s Mgr. art. Jaroslavom Čechom

Výstava potrvá do 24. 3. 2023.

Vstup je voľný!

Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok!

Výsledky súťaže:

I. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória – maľba

ocenení:

Michal Turek – S bratrancami na záhrade

Gregor Zimmermann – Obývačka

Tamara Hrubá – The Tale of Kitsune

čestné uznania:

Michal Turek – Dekompozícia umenia

Natália Omastová – Ja ako ty

Sofia Závacká – Proti prúdu

B. kategória – kresba a grafika

ocenení:

Nina Pekárová – Memento mori alebo strach z bolesti

Natália Omastová – Utrpenie v očiach

čestné uznania:

Dominik Dunčko – Krajina

C. kategória – priestorová tvorba

ocenení:  neudelené

čestné uznania: neudelené

II. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória – maľba

ocenení:

Pavol Ondra – Pohľad do seba

Ján Mackovjak – Jarabina

František Miháľ – Jaskyniar

čestné uznania:

Katarína Butvinová Dzurejová – O stretnutiach

Ján Timko – Lietajúce myšlienky

Alexandra Dutková – Baletka pred predstavením

B. kategória – kresba a grafika

ocenení:

Marcela Vilhanová – za kolekciu diel Alica v krajine zázrakov

Anna Paličková – Pod jabloňou

Ján Timko – Ja sa nevzdávam

čestné uznania:

Anna Paličková – Variácie, Sardinky

Pavol Ondra – Dedko

C. kategória – priestorová tvorba

ocenení:

Mária Lačná – Múr našich lások

Ľudovít Timko – Recycle, Abyss

čestné uznania:

neudelené

III. bez rozlíšenia veku

D. kategória – insitná tvorba

ocenení:

Milan Poliak – Akt

Viera Ruschová – Autoportrét, Strážny anjel

čestné uznania:

Milan Poliak – Madam s červeným príveskom

E. kategória – digitálna tvorba

ocenení:

neudelené

čestné uznania:

neudelené

F. kategória – experiment

ocenení:

Ivana Zmijová – Alter ego

Ondrej Pitoňák – Homo mobilus

Natália Omastová – Dobrú chuť!

čestné uznania:

neudelené

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.