Výtvarné spektrum

Vystavuj a vyhraj!

Prihlás sa do regionálneho kola 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné Spektrum.

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťaž je určená neprofesionálnym výtvarníkom od 15 rokov a organizuje sa každý rok.

Súťaž prebieha v týchto kategóriách:
I. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: maľba
B. kategória: kresba a grafika
C. kategória: priestorová tvorba

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov
A. kategória: maľba
B. kategória: kresba a grafika
C. kategória: priestorová tvorba

III. bez rozlíšenia veku
D. kategória: insitná tvorba
E. kategória: digitálna tvorba
F. kategória: experiment

Vernisáž a výstava najlepších diel prebehne 7. 3. 2024 v Kaštieli v Smižanoch.
Odporúčanou témou pre 61. ročník je Portrétkrajina. Do súťaže budú prijaté iba originály výtvarných prác realizované v rokoch 2020 až 2024. Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách). Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm. Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované, to znamená, že nemusia byť zarámované, ale musia mať funkčný háčik na zavesenie. Neodporúča sa využitie „klip rámov“.

Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení) s údajmi.

Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu.

Do regionálneho kola súťaže sa môžeš prihlásiť do 12. 2. 2024 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Nie si si istý, ktoré dielo do súťaže prihlásiť? Potrebuješ poradiť ako máš obraz dokončiť? S týmto problémom ti pomôže akademický maliar Marián HenellKonzultácie sa uskutočnia dňa 1. 2. 2024 o 16:30 hod.  v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice na Zimnej 47 v Spišskej Novej Vsi. Na túto adresu môžete prinášať aj svoje súťažné diela (do 12.2. 2024).

Všetky potrebné informácie nájdeš v propozíciách súťaže TUCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.