Výtvarné Spektrum 60. ročník

Prihlás sa do regionálneho kola 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné Spektrum.

Súťaž je trojstupňová a pozostáva z regionálneho, krajského a celoštátneho kola. Počas všetkých kôl sa môžeš tešiť na odborné konzultácie, prednášky, rozborové semináre a workshopy.

Do súťaže môžeš prihlásiť nie len svoju kresbu a maľbu, ale aj dizajn, digitálnu maľbu či experiment.

Súťaž je určená neprofesionálnym výtvarníkom od 15 rokov. Ocenené diela postupujú do krajského kola súťaže.

Do regionálneho kola súťaže sa môžeš prihlásiť do 27. 1. 2023 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Ni si si istý/á, ktoré dielo do súťaže prihlásiť? S výberom diel ti počas odbornej konzultácie pomôže Veronika Vlašicová – maliarka a odborná pracovníčka SKCaK. Konzultácie sa uskutočnia 18. 1. 2023 od 9:00 do 18:00 v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice na Zimnej 47 v Spišskej Novej Vsi, v kancelárii na 1. poschodí. Na túto adresu môžete prinášať aj svoje súťažné diela (9. -27. 1. 2023).

Všetky potrebné informácie nájdeš v propozíciách súťaže TUCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.