Výtvarný plenér

3 dňový plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje v dňoch 15. – 17. 9. 2023 plenér  pre neprofesionálnych výtvarníkov. Toto podujatie sa realizuje každý rok a tentokrát prebehne v Medzilaborciach. Účastníci  budú počas 3 dní maľovať krajinu Východných Karpát a tiež zákutia tohto malého mesta. Ich úlohou bude vytvoriť jedno dielo v štýle pop – artu a ďalšie vo svojom voľnom štýle. Inšpiráciou budú účastníkom diela od Andyho Warhola, ktorého korene siahajú práve do okolia  Medzilaboriec (obec Miková).

Výtvarníci budú mať možnosť svoju tvorbu konzultovať s  lektorom Slavomírom Čupilom. Z vybraných diel sa uskutoční výstava v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice.

Organizačné pokyny:

  • Náklady spojené s účasťou na plenéri (lektor, strava – raňajky, ubytovanie) hradí Spišské kultúrne centrum a knižnica v zmysle platných predpisov.
  • Ubytovanie je zabezpečené v Typton hotel & Spa, Zámočnícka 1406, 068 01 Medzilaborce.  
  • Lektor:  PhDr. Slavomír Čupil
  • Každý účastník dostane plátno a skicár, ostatné veci na maľovanie (štetce, farby) je potrebné si doniesť. Maliarske stojany budú zabezpečené.
  • Účastnícky poplatok vo výške 50,-  € je potrebné zaplatiť najneskôr
    do 11. 9. 2023 na účet Spišského kultúrneho centra a knižnice.

Strava a ubytovanie:

Ubytovanie bude v 2  lôžkových izbách.

Strava hradená zo zdrojov SKCaK: 2x raňajky + večera (piatok) a obed (nedeľa).

Nápoje a ostatné jedlá si hradia účastníci sami priamo na mieste.

Doprava je zabezpečená mikrobusom.

Podrobný program plenéra a ostatné informácie dostanú všetci účastníci vopred emailom.

Počet miest na plenér je obmedzený, preto budú účastníci vybraní podľa dátumu zaslania prihlášky. Na tohoročnom plenéri sa môže zúčastniť 10 neprofesionálnych výtvarníkov.

Záväznú prihlášku a účastnícky poplatok pošlite najneskôr do 31. 8. 2023!

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu bukovinska@skcak.sk.

Prihlášku stiahnete tu!

Údaje k platbe:

IBAN – SK16 8180 0000 0070  0018 4534

Poznámka pre príjemcu – meno a priezvisko

Suma – 50,- Eur

Tento projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.

Organizátor: Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho krajaCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.