Výtvarný plenér / Vyhodnotenie

Posledný septembrový víkend 24. – 26. 9. 2021 sa zišlo 5 neprofesionálnych výtvarníkov a 2 fotografi, aby zachytili krajinu v okolí Zlatej Bane a rekreačnej oblasti Sigord.

Hlavnou témou plenéru bola Krajina plná pokladu. Účastníci sa mali zamerať na krajinu poznačenú ťažbou opálu a zobraziť ju tak ako na nich sama zapôsobila. Dôležité bolo zobraziť ju inak ako boli doteraz umelci zvyknutí. Zamerať sa viac na detail alebo výrez z krajiny.
V piatok večer po stretnutí v ubytovacom zariadení sa v spoločenskej miestnosti konala prednáška lektora Mgr. art. Milana Špaka. Skúsený lektor prednášal o krajinomaľbe a premietal účastníkom fotografie diel známych maliarov, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali predovšetkým krajine. Po prednáške sa premietal umelecky spracovaný film o slávnom maliarovi Vincentovi Van Goghovi.
V sobotu ráno sme sa s výtvarníkmi a fotografmi vydali na prehliadku opálovej bane. Po prehliadke sme sa presunuli k lesnému megafónu, kde si umelci skicovali krajinu zloženú z lúk a listnatých lesov. Umelcov najviac oslovili kmene briez. Poobede sme sa vydali k vodnej nádrži Sigord, kde mali umelci možnosť maľovať vodnú hladinu a priľahlý trávový porast. Každý výtvarník a fotograf hľadal v krajine ten svoj najvýznamnejší poklad. Po večeri sa konali konzultácie s lektorom a opäť premietanie umeleckých filmov.
Počas nedeľného dopoludnia umelci dokončovali svoje práce a následne ich čakalo vyhodnotenie prác, kde lektor rozobral všetky na mieste vytvorené diela. V priebehu celého plenéru mali neprofesionálni výtvarníci a j fotografi možnosť konzultovať s lektorom.
Dúfame, že toto stretnutie našich umelcov obohatilo a dodalo im nové znalosti.
V januári 2022 sa bude konať poplenérová výstava, na ktorú vás srdečne pozývame.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.