Vzdelávací workshop pre dirigentov speváckych zborov

15. 2. 2024 (štvrtok) o 13:30 sa vo Výstavnej miestnosti – Osveta, Zimná 47, Spišská Nová Ves bude konať sprievodné podujatie,

v rámci regionálneho kola 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov „Mládež spieva“ workshop, pre dirigentov detských a mládežníckych speváckych zborov, s lektorkou Mgr. Tatianou Kanišákovou, PhD.

Prihláška na stiahnutie – TU

V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku a zašlite ju mailom na: pravlikova@skcak.sk

Termín prihlásenia: do 12.2.2024 Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným partnerom regionálneho kola súťažnej prehliadky Mládež spieva je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom je Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.