Vzdelávací workshop s odborným lektorom

Pozývame vás na vzdelávací workshop, ktorý sa uskutoční ako sprievodné podujatie v rámci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby – Divertimento Musicale 2023.

Podujatie je súčasťou metodickej podpory „Šanca pre talenty”. Koordinátor: Centrum kultúry Košického kraja.

Termín a miesto: 31. 3. 2023 (piatok) o 10:00 / výstavná miestnosť, SKCaK, Zimná 47, Spišská Nová Ves

Odborný lektor: Mgr. Art. Igor Dohovič, PhD. 

Témy vzdelávacieho workshopu: Kritéria hodnotenia porôt na súťažiach a prehliadkach / Digitálny notový stojan a jeho možnosti

Prosíme o potvrdenie vašej účasti e-mailom do 9. marca 2023 na: hlavaty@skcak.sk 

Prosíme uviesť: meno, kontakt, názov hudobného telesa, názov ZUŠ príp. iná inštitúcia

Divertimento musicale 2023 – krajská postupová súťažná prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby sa uskutoční 29. 4. 2023 o 8:00 v Koncertnej sále, Základnej umeleckej školy J. Fabinyho v Spišskej Novej Vsi.

Fotogaléria:Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.