WOPREVEDIS

Workshop pre vedúcich detských dramatických kolektívov na Spiši
1. ročník

V rámci starostlivosti o detskú dramatickú tvorivosť v regióne Spiš, organizuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 1. ročník víkendového workshopu WOPREVEDIS pre vedúcich detských dramatických kolektívov zo Spiša.
Projekt nadväzuje na dva ročníky projektu “Prídem autobusom”, ktorý sa venoval pomoci pri tvorbe inscenácie detskej dramatickej tvorivosti priamo v teréne (návšteva dramatickej skupiny odborníkom a vzájomná spolupráca). WOPREVEDIS chce uchopiť problematiku pomoci z iného pohľadu, a teda zamerať sa priamo “iba” na pedagóga a jeho vzdelávanie. Workshop prebehne počas víkendu 2. – 4. novembra 2018 v školiacom stredisku UPJŠ v Danišovciach pod vedením skúsených lektoriek: Mgr. Ľubica Bekéniová, Mgr. Alžbeta Verešpejová. Obsahom školenia budú dva základné okruhy: dramaturgia a proces práce resp. metodika práce s detským “hercom”.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.