Workshop dirigentov speváckych zborov

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej organizuje pilotný edukačný projekt zameraný na rozvoj dirigentských zručností.

Vzdelávací workshop bude prebiehať 14. – 15. septembra 2018 v priestoroch ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch.

Cieľom workshopu je skvalitniť odbornú prípravu dirigentov všetkých druhov speváckych zborov a takto zvýšiť ich umeleckú úroveň. Odbornou lektorkou školenia bude Mgr. Tatiana Švajková, PhD., zbormajsterka viacerých speváckych zborov a pedagogička FiF Prešovskej univerzity v Prešove. Pripravené sú zaujímavé témy ako hlasová výchova, intonácia, zdokonaľovanie taktovacej techniky, dramaturgia zboru, metodika práce so zborom a nácvik skladieb pre spevácke zbory.

Projekt je podporený z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.