Z ďaleka my ideme, novinu Vám nesieme…

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Slatvina pripravilo dňa 16.12.2017 v Kultúrnom dome v Slatvine scénický program o zvykoch, tradíciách a bohatstve predvianočných a vianočných zvykov na Spiši pod názvom „Zďaleka my ideme“.

Obec Slatvina nezažila taký nával folkloristov, ako v spomínanú sobotu. Do kultúrneho domu sa začali schádzať folklórne skupiny v celkovom počte 190 účinkujúcich.
V úvode programu sa predstavili folkloristi z Veľkého Folkmara zvykom na Luciu. Po týchto predvianočných zvykoch sme sa preniesli do najkrajších sviatkov roka štedrého dňa – Viliji. Folklórna skupina zo Spišského Hrušova s pásmom „Štedrá večera“ oboznámila prítomných s tým, čo všetko muselo byť na štedrovečernom stole, aby sa v nastavajúcom roku zabezpečila prosperita ako v hospodárstve, tak aj v domácnosti.
Po štedrej večeri už javisko patrilo vinšovníkom, koledníkom, jasličkárom. Postupne sa vystriedali na javisku folklórne skupiny Harihovčan z Harichoviec, Kluknavčanka z Kluknavy, Slovinka zo Sloviniek, Borovničak z Vojkoviec, Jamničan z Jamníka, a predstavili sa aj deti z detského folklórneho súboru Radosť zo Spišských Vlách.
Na záver programu zaznela najznámejšia koleda Tichá noc v podaní všetkých účinkujúcich.


 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.