Z ďaleka my ideme, novinu Vám nesieme…

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Veľký Folkmar pripravilo dňa 15.12.2017

v Kultúrnom dome scénický program o zvykoch, tradíciách a bohatstve predvianočných a vianočných zvykov na Spiši pod názvom „Z ďaleka my ideme“.
Obec Veľký Folkmar sa môže pochváliť raritou, že v obci pracujú tri folklórne skupiny, ktoré sa v spomínanom programe predstavili spoločne s ďalšími 6 folklórnymi skupinami.
V úvode programu všetkých návštevníkov privítala domáca folklórna skupina Folkmarčanka 2. Starosta Ing. Milan Grega privítal všetkých účinkujúcich a divákov, ktorých sa v sále zhromaždila necelá stovka.
S predvianočnými zvykmi na Ondreja sa predstavila FSk Kluknavčanka a s Mikulášom folklórna skupina Kojšovan z Kojšova. Po týchto predvianočných zvykoch sme sa preniesli do najkrajších sviatkov roka štedrého dňa – Viliji. Folklórna skupina Folkmarčanka 2 pásmom „Štedrá večera“ oboznámila prítomných, čo všetko muselo byť na štedrovečernom stole, aby v Novom roku bola zdravá celá rodina a zabezpečila sa prosperita ako v hospodárstve, tak aj v domácnosti.
Po štedrej večeri už javisko patrilo vinšovníkom, koledníkom. Postupne sa na javisku vystriedali folklórne skupiny Harihovčan z Harichoviec, Slovinka zo Sloviniek, Borovničak z Vojkoviec, Folkmarčanka1, ktoré zaspievali a zavinšovali nespočetné množstvo vinšov a kolied. S programovým číslom Na mladzenki sa predstavila aj tretia domáca folklórna skupina Matičiar a FSk Jadlovec z Margecian.
Vianočnú atmosféru na záver umocnila koleda Tichá noc v podaní všetkých účinkujúcich.


 

Fotogaléria:Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.