Z rozprávky do rozprávky

Tvorivá dramatika verzus bezduchý stereotyp
Aj tohto roku sa môžu malí i veľkí priaznivci detského divadla tešiť na nádielku detskej dramatickej hravosti, ktorá sa odohrá tradične v dvoch dňoch na skutočných divadelných doskách Spišského divadla.

21. – 22. marca 2016 organizuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Spišským divadlom regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti s názvom „Z rozprávky do rozprávky 2016“.
Tohto roku sa opäť stretneme s mnohými málo známymi alebo vôbec nepoznanými rozprávkovými postavami, ktoré sa budú snažiť prehovoriť nielen do detských duší. Na scénu nastúpi napríklad malá bosorka, neposlušná machuľa, malý Lionel Mucha či hlúpa Dora. Okrem nich uvidíme aj známe postavy, v mnohých prípadoch však odeté do nového šatu, prostredia a inovatívneho spôsobu stvárnenia. Prídu aj Rómeo a Júlia, Snehulienka a sedem trpaslíkov a deduško Mrázik.
Novinkou tohtoročného festivalu detskej dramatiky na Spiši je snaha rozšíriť ho o rómske detské divadelné krúžky z nášho regiónu, a tak zväčšiť jeho samotný prezentačný a konfrontačný záber.
Hlavnou myšlienkou celej prehliadky by sa mohla stať citácia popisu hry istej režisérky, ktorej snahy rovnako uvidíme: „…hra ambíciu stať sa pre divákov výzvou, aby nerezignovali, nepodľahli mase a stereotypu, aby sa neuzatvárali do seba, nestávali sa bezduchými a bezfarebnými bytosťami v dnešnom pretechnizovanom svete, ktorý minimalizuje reálnu priamu komunikáciu a deformuje medziľudské vzťahy. Aby naopak nazreli do svojho vnútra a spoznali emocionálnu farebnosť vlastného bytia, prejavili svoje pocity a emócie a kreovali si svet podľa vlastných predstáv.“
Neostávajme teda zahalení bezduchosťou pretechnizovaného dneška, ale objavne emocionálnu farebnosť vlastného vnútra aj spôsobom, ktorý sa nám prostredníctvom detskej dramatiky ponúka 21.- 22. marca 2016 v Spišskom divadle.
Vstupy
21. marca 2016 o 9:00, 10:30, 13:00
22. marca 2016 o 9:00, 10:30, 12:00
Cena za každý vstup /1 osoba/ 0,50 €
Kontakt:
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, www.osvetasnv.sk, 053/4425250
facebook.com/osvetasnvCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.