Z rozprávky do rozprávky

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje 27. marca 2019 v spolupráci so Spišským divadlom regionálnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti „Z rozprávky do rozprávky“.
Na divadelných doskách sa predstavia deti z dramatických krúžkov fungujúcich popri základných školách a na základných umeleckých školách v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Môžeme sa tešiť na šesť predstavení, adresovaných detskému divákovi.
Pedagogičky, ktoré vedú školské divadlá absolvovali jesenný víkendový workshop „Woprevedis“ zameraný práve na rozvoj dramaturgie a metodiku práce s detským hercom. Veríme, že ich nové nadobudnuté poznatky sa pekne zúročili a ich výsledky uvidíme aj na tejto prehliadke.
„Z rozprávky do rozprávky“ je predovšetkým jedinečnou každoročnou príležitosťou na prezentáciu „malého herca“ a neopakovateľným zážitkom pre malého diváka. Veríme, že tomu bude tak aj tento rok.

Vstupy:
27. marec 2019 9:00, 11:00 hod.
Cena za každý vstup /1 osoba/ 1,- €, akceptujeme kultúrne poukazy
Kontakt:
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, www.osvetasnv.sk, 053/4425250
facebook.com/osvetasnv

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.