Z rozprávky do rozprávky

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

Vstupné: jeden divadelný blok 1,- €/osoba

24. 3. 2020 od 9.00 – 14.00 hod.
Spišské divadlo Spišská Nová Ves

 

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.