Z rozprávky do rozprávky

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje 9. marca 2022 regionálnu prehliadku detskej dramatickej tvorivosti „Z rozprávky do rozprávky“, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 49. ročníka Zlatá Priadka.

Na divadelných doskách budú súťažiť deti z dramatických krúžkov fungujúcich pri základných školách a základných umeleckých školách v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.

Do regionálneho kola sa prihlásili so svojimi divadelným hrami súbory: Školský divadelný klub pri ZŠ s MŠ Markušovce, Studio 12+20 ZUŠ Spišská Nová Ves a „Len Tak“ ZUŠ Smižany.

Súťaž je predovšetkým jedinečnou každoročnou príležitosťou na prezentáciu detského divadelného sveta a neopakovateľným zážitkom. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sme verejné súťaženie presunuli do priestorov, kde prihlásené súbory nacvičujú a tak sa porota vyberie priamo za nimi. Rozhodovať o ich postupe bude odborná porota v zložení Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., dlhoročná dramaturgička a autorka literatúry pre deti a Mgr. Art. Petra Macejková, pedagogička, herečka a zdravotný klaun.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.