Z rozprávky do rozprávky

Vyhodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo 9. marca 2022 regionálnu prehliadku detskej dramatickej tvorivosti „Z rozprávky do rozprávky“, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 49. ročníka Zlatá Priadka.„Z dôvodov, všeobecne známych, ktoré netreba širšie rozoberať, sa regionálneho kola nezúčastnil zvyčajne vysoký počet súborov ZUŠ alebo ZŠ. Väčšina z nich rezignovala na účasť v regionálnom kole kvôli limitovaným možnostiam reálnych skúšok a s plným počtom detí. Pri všetkých troch súťažiacich súboroch ocenila porota jednoznačne veľmi dobrý výber textov, ktoré sú nezavalené verbálne, situačne režijne inšpiratívne a primerané svojím obsahom veku účinkujúcich. Priam ponúkajú využitie pohybového divadla, detských hier, práce s kolektívnym výrazom, s rekvizitou ako znakom. Tento inscenačný princíp bol samozrejme v každom naštudovaní využitý na rôznej úrovni a s rôznym výsledným efektom.“ – zhodnotila predsedníčka odbornej poroty Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.    

Porota rozhodla, že do krajskej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 24. ročníka Detských divadelných Košíc postupujú divadelné súbory: Studio 12+20 ZUŠ Spišská Nová Ves a Školský divadelný klub pri ZŠ s MŠ Markušovce. Na treťom nepostupovom mieste sa umiestnil divadelný súbor „Len Tak“ ZUŠ Smižany.

Krajské kolo súťaže sa uskutoční 28. – 29. apríla 2022 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice.

 

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.