Z rozprávky do rozprávky 2024

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v spolupráci so Spišským divadlom 51. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka pod názvom Z rozprávky do rozprávky, ktoré sa uskutoční v utorok 9. apríla 2024 o 9:00 hod. v jedinečných priestoroch Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi.

Mladé divadelné nádeje z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica bude hodnotiť odborná porota v zložení: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., Mgr. Ľubica Bekéniová a PhDr. Miron Pukan, PhD.

Do súťaže sa prihlásilo 7 detských divadelných súborov s 9 súťažnými inscenáciami.

Program Z rozprávky do rozprávky 2024:

Otvorenie súťaže: 9:00

1. blok: 9:00 – 11:30

9:05    ZÚ CREA – V kráľovstve harmónia – 25 min.

Réžia: Lenka Majerčáková Sarňáková a Dominika Pešková

9:45     Divadelná Kožuška – Ako pomohol chudák biednemu – 15 min.

Réžia: Zuzana Kotrasová

10:10   Divadielko pri ZŠ s MŠ v Poráči – Rozprávka z kufríka – 25 min.

Réžia: Janka Dupčáková

10:45   TALMAR – Mačiatka – 8 min.

Réžia: Katarína Ciprusová

11:10   Divadelný súbor ZUŠ Gelnica – Noc v obchode – 15  min.

Réžia: Bianka Jablonovská

2. blok: 13:30 – 15:45

13:30   Studio 12 + 20 – O koníkovi Hrbáčikovi – 45 min.

Réžia: Eva Kopperová

14:30   TALMAR – Trio – 15 min.

Réžia: Katarína Ciprusová

14:55   Historici – Cisárovná Sisi – 20 min.

Réžia: Nikola Nalevanková Bérešová

15:25   TALMAR – Sám doma – 20 min.

Réžia: Katarína Ciprusová


Podujatie sa realizuje za finančnej podpory odborného garanta a vyhlasovateľa súťaže Národného osvetového centra v Bratislave.

Vstupné: 1 €/osoba

V prípade záujmu materských, základných škôl a základných umeleckých škôl o divácku návštevu na tomto podujatí, kontaktujte nás na: pravlikova@skcak.sk, +421 911 632 895.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.