Z rozprávky do rozprávky – vyhodnotenie

Jubilejný 50. ročník regionálneho kola Z rozprávky do rozprávky, celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, sa konal vo štvrtok 16. marca 2023 v priestoroch Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi.

Podujatie realizovalo Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci so Spišským divadlom v Spišskej Novej Vsi, za finančnej podpory odborného garanta a vyhlasovateľa súťaže Národného osvetového centra v Bratislave.

„Regionálnej súťaže sa zúčastnilo tohto roku sedem súborov s deviatimi predstaveniami. Okrem už tradičných účastníkov: Studio 12 + 20 ZUŠ SNV, „Len tak“ ZUŠ Smižany, ŠDK pri ZŠ Markušovce,  prejavilo záujem o súťaž aj viacero nováčikov (DDS ZUŠ Gelnica, DS Prvosienka Gymnázium SNV, DDS Talmar ZŠ s MŠ Margecany, DDS Bodliačik ZŠ Jaklovce).

Hoci ich vystúpenia niesli ešte výrazne stopy inscenačných prvokrokov, je u nich evidentný záujem učiť sa, zlepšovať svoje divadelné výsledky. Účasť viacerých pedagógov ZŠ a ZUŠ okresov SNV a GL na divadelných workshopoch tak priniesla ďalšie pozitívne výsledky.

Predstavenia priniesli v rôznorodej úrovni viacero inscenačných prístupov – od využívania prvkov dramatických hier cez tendenciu k štylizovanému pohybovému výrazu, či len aranžovaniu statických výstupov.

Pri dramaturgickom výbere textov, popri prebraných divadelných scenároch, viac či menej parodizujúcich či modernizujúcich  klasické rozprávkové príbehy, súbory pracovali aj s vlastnými dramatizáciami literárnych predlôh (Ľudmila Podjavorinská: Do školy, Jon Scieszka: Pravdivý príbeh, Francesca Sanna: Cesta za hranicu, Angela Nanetti: Agátka, Líška a Čierny muž, pod názvom Mama už neplače.

Oceniť treba hlavne voľbu spomínaných dvoch talianskych autoriek, vďaka ktorým na javisku zazneli závažné a výsostne aktuálne sociálne témy (deti a emigrácia, deti a domáce násilie). Žánrovým obohatením programu súťaže bolo aj predstavenie čisto hudobnej rozprávky Červená čiapočka“, zhodnotila predsedníčka odbornej poroty Alžbeta Verešpejová.

Vyhodnotenie Z rozprávky do rozprávky 2023:

1. miesto a postup:

„LEN TAK“ – Cesta za hranicu / ZUŠ Smižany, Réžia: Antónia Bendíková

2. miesto a návrh na postup:

Studio 12+20 – Príbeh zo škôlky / ZUŠ Spišská Nová Ves, Réžia: Eva Kopperová

3. miesto:

DDS ZUŠ Gelnica – Červená čiapočka / ZUŠ Gelnica, Réžia: Monika Mackovjaková

Špeciálne cena a návrh na postup:

Studio 12+20 – Pravdivý príbeh o troch prasiatkach / ZUŠ Spišská Nová Ves, Réžia: Eva Kopperová

Súťaž hodnotila odborná porota v zložení: Alžbeta Verešpejová, Petra Macejková a Marek Lupták. Oceneným a postupujúcim súborom gratulujeme a držíme prsty na Krajskom kole 25. ročníka Detských divadelných Košíc, ktoré sa uskutoční 21. apríla (piatok) v Centre voľného času, Popradská 86, Košice.

Fotogaléria:Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.