Začíname s populárnym spevom… :)

Dňa 23. novembra 2023 sa vo Výstavnej miestnosti SKCaK na Zimnej ulici konal spevácky workshop populárnej hudby pre deti s názvom POP-ni si.

Na workshope sa zúčastnilo 17 detí, so 7 pedagógmi zo ZUŠ Smižany, ZUŠ Spišská Nová Ves, SZUŠ Odorín, SZUŠ Prakovce a ZUŠ Gelnica. Pod vedením lektorky Mgr. Andrei Majtnerovej sa atmosféra naplnila radosťou zo spevu a hudby, kreativitou a príjemnou uvoľnenosťou. Workshop začal zoznamovacou časťou, presunuli sme sa na teoretickú časť, ktorá bola príjemne odľahčovaná spontánnym humorom lektorky. Následne sa prešlo sa na artikulačné a hlasové rozcvičky. Záver vyvrcholil prezentáciami piesní detí, pri ktorých lektorka poskytovala cenné rady po skončení ich interpretácie. Dúfame, že workshop v deťoch oživil záujem o spev a podporil v nich talent budúcich speváckych umelcov.

Ďakujeme pani lektorke a všetkým zúčastneným.

Podujatie je súčasťou metodickej podpory „Šanca pre talenty”. Koordinátor: Centrum kultúry Košického kraja.Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.