„Zahraj, že mi zahraj“

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Margecany usporiadajú dňa 23. apríla 2016 (sobota) o 10.00 hod. v Kultúrnom dome v Margecanoch regionálnu súťaž hudobného folklóru detí “Zahraj, že mi zahraj“ z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves.

Na súťažnej prehliadke sa predstavia sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti, hráči na ľudové nástroje, detské spevácke skupiny a detské ľudové hudby. Na túto súťažnú prehliadku sa prihlásilo celkom 21 sólistov spevákov, 12 speváckych skupín, 2 detské ľudové hudby, 3 sólisti inštrumentalisti.

Nesúťažne vystúpia heligonkári zo SZUŠ v Margecanoch.

Víťazi z regionálnej súťažnej prehliadky postúpia na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční dňa 29. 5. 2016 v Buzici, okres Košice.

detsky-h-folkl16_plCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.