Zahraj, že mi zahraj

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka.

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, usporiada dňa 23. apríla 2022 (sobota) o 10.00 hod. v priestoroch Obecného kultúrneho centra v Smižanoch regionálne kolo súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Zahraj, že mi zahraj pre okresy Gelnica a Spišská Nová Ves.

Vidiečanova Habovka je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1976. Súťaž je určená deťom a mládeži, pričom interpreti môžu súťažiť v štyroch kategóriách: detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti.

Víťazi regionálneho kola súťaže a prehliadky postúpia na krajské kolo súťaže a prehliadky, ktoré sa uskutoční dňa 13. 5. 2022 v Seni, okres Košice.

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.