Život vo Volovských

Volovské vrchy sú rozsiahlym horským celkom vo východnej časti Slovenského rudohoria, patriace k Západným Karpatom. Pohorie sa člení na sedem podcelkov: Havranie vrchy, Knola, Zlatý stôl, Hnilecké vrchy, Pipitka, Kojšovská hoľa a Holička.

Štvordielny prírodopisný dokumentárny seriál s názvom Život vo Volovských približuje unikáty prírody a života tohto krajinného celku a jeho hlavným zámerom je priblížiť autentickú karpatskú prírodu, podporiť rozvoj prírodného turizmu a ekologické vzdelávanie v školách okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Prevažná časť Volovských vrchov je zalesnená najmä smrekom, jedľou a bukom. Prvé kroky seriálu vedú trasou zo Smolníckej píly cez Zbojnícku dolinu až po najvyšší bod rezervácie Kloptaň, kde spoznávame biotop, objavujeme pralesové zvyšky, jazvečí hrad a nádherný deň môžeme ukončiť oddychom spojeným s úchvatnými výhľadmi z vrchu Kloptaň.

V druhej časti sme sa vybrali na ranné pozorovanie do lokality Biele skaly a Hekerová, kde dlhodobo pozorujeme pobytové stopy Vlka dravého a taktiež sme zaznamenali výskyt chráneného druhu najväčšieho tetrovitého vtáka Hlucháňa hôrneho.

Vo Volovských vrchoch sa už od stredoveku ťažilo zlato, striebro, meď, ortuť a železná ruda. Najvýznamnejšie banské oblasti sa viažu aj na okolie niekdajšieho hlavného banského mesta Gelnica. Aj preto sme jednu z častí venovali tejto tematike a v tretej časti seriálu vás zoberieme na banské chodníčky v lokalitách Slovenské Cechy, Mokré pole a čarovného Turzovského jazera.

Na území pohoria sa nachádza aj vtáčie územie, ktoré je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov ako sú bocian čierny, včelár lesný, sova dlhochvostá, žlna sivá či výr skalný. V poslednej časti seriálu sme sa preto vybrali do lokalít medzi Poráčskou a Lacemberskou dolinou s nočným pozorovaním a počúvaním vtáctva a zvukov lesa v okolí Suchinca a Slovinskej skaly.

„Roky sa pohybujem na odľahlých chodníkoch Volovských vrchov a cez pobytové znaky vnímam prítomnosť Vlka dravého. Je to šelma, ktorá dáva krajine divokosť, len málokedy sa ho podarí počuť, či zahliadnuť. Počas natáčania štvrtej časti v blízkosti Slovinskej skaly, sme pri svite mesiaca odrazu jasne počuli čisté zavýjanie vlčej rodinky pár desiatok metrov od nás. Krásne na tom bolo, že oni vedeli o nás, my o nich a vzájomne sme sa rešpektovali. Boli sme plní vďačnosti za taký silný moment zažitý v Karpatskej divočine.“, opísal jeden z najkrajších zážitkov počas natáčania sprievodca Pavol Stranovský.

Amatérsky prírodopisný seriál Život vo Volovských vznikol ako voľné pokračovanie projektu Volovské v lavici, ktorý realizuje Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi (bývalé Spišské osvetové stredisko) v spolupráci so združením Volovské. Obsah seriálu je rozdelený do štyroch samostatných častí: Zbojnícka dolina, Vlci a Hlucháň na Hekerovej, Banské chodníčky, Vtáctvo a zvuky lesa. Na seriáli spolupracovali: odborný lektor a sprievodca Pavol Stranovský (združenie Volovské), kameraman Jaroslav Hamrák (združenie Volovské), autor a koordinátor projektu Martin Hlavatý (SKCaK). Všetky časti seriálu Život vo Volovských sú dostupné na oficiálnom YouTube kanáli OsvetaSNV.

 

1. časť: Zbojnícka dolina

 

2. časť: Vlci a Hlucháň na Hekerovej 

 

3. časť: Banské chodníčky 

 

4. časť: Vtáctvo a zvuky lesaCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.