ZŠ Graffiti Gelnica

Banícka história zapísaná v objekte tvz. Plavárne ZŠ v Gelnici

Projekt ZŠ Graffiti GL realizovaný Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi sa zameral na realizáciu celoročnej street-art galérie v netradičnom priestore, ktorá sa tematicky nesie v znamení hlavných symbolov a výjavov z baníckej histórie mesta Gelnica, ktoré bolo kedysi kráľovským banským mestom Dolného Spiša. Writeri zakomponovali do muralu a celého objektu tzv. Plavárne, ktorá je súčasťou Základnej školy patrónku baníkov Sv. Barboru, panoramaticky pohľad na mesto zo Zámčiska, Gelnický hrad a povesť o Stratenom poklade, permoníkov a banskú štôlňu.
Na voľnom graffiti jame sa zúčastnili 9 graffiti umelci zo Spišskej Novej Vsi, Svitu, Kežmarku, Prešova a Levoče. Graffiti jam a workshop pre žiakov Základnej školy v rámci projektu prebehol v piatok 7. septembra 2018 od 9.00 hod. Na workshopoch sa zúčastnilo 28 tried. Žiaci absolvovali prednášku o projekte ZŠ Graffiti GL a praktické ukážky práce so sprejom, techniky maľovania, význam autorských graffiti a aktivity writerov v tejto subkultúre. Súčasťou projektu bolo natáčanie dokumentárneho filmu.
Projekt bol podporený Fondom na podporu umenia.

Fotogaléria:Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.