ZŠ Graffiti GL

ZŠ Graffiti GL ako unikátna street-art galéria na základnej škole v Gelnici

Projekt ZŠ Graffiti GL je zameraný na realizáciu celoročnej street-art galérie v netradičnom priestore, ktorá sa tematicky bude niesť v znamení hlavných symbolov a výjavov z baníckej histórie mesta Gelnica, ktoré bolo kedysi kráľovským banským mestom Dolného Spiša. V Gelnici a okolí sa ťažilo nielen striebro a meď, ale aj zlato, ortuť, olovo a železná ruda. V druhej polovici XIX. storočia sa stalo klinčikárstvo a reťazárstvo v Gelnici najvýnosnejšou živnosťou a gelnické klince a reťaze boli známe v celom Uhorsku.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi na základe finančnej podpory Fondu na podporu umenia a v spolupráci s mestom Gelnica a Základnou školou v Gelnici nadväzuje na úspešné street-art projekty Graffiti Folk Jam, Graffiti Margecany Jam, Graffiti Margitfalva a opäť realizuje ďalšie pokračovanie pod názvom ZŠ Graffiti GL.
Graffiti jam a workshop pre žiakov základnej školy v rámci projektu prebehne v piatok 7. septembra 2018 od 9.00 hod. Od toho dňa si bude môcť verejnosť pozrieť jedinečnú street-art gallery, ktorá bude realizovaná na stenách Základnej školy v Gelnici.
Graffiti umelci sa zamerali práve na historické fakty mesta Gelnica a výtvarne zakomponovali do konceptu hlavnej tematickej steny nielen prácu baníkov pod zemou, ale aj symboly ako sú – mestská pečať, spomínané známe gelnické klince a reťaze, povesť o poklade Gelnického hradu či patrónku a ochrankyňu baníctva Sv. Barboru. Tematickú stenu budú samozrejme dotvárať aj autorské maľby writerov. Súčasťou projektu bude natáčanie krátkeho dokumentárneho filmu.

 

 


 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.