Benefit pre darcov krvi

Bezplatný vstup na festival

Spišské folklórne slávnosti (Spišský salaš v Spišskom Podhradí)

 

Pre držiteľov Kňazovického medaily, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety  s účinnosťou od 1. 1. 2020 

 

Oprávnené osoby – držitelia Kňazovického medaily, držitelia diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety sa v kultúrnej organizácii, na podujatí pri zakúpení vstupenky alebo pri využití inej služby preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status.


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.