Dychové orchestre dospelé


Dychová hudba KROMPAŠANKA

Vedúci: Ján Lorinc
Miesto: Krompachy

Dychová hudba PRAKOVČANKA

Dirigentka: Viera Vojtilová
Miesto: Prakovce

Dychová hudba SEĽANKA

Dirigent: Tibor Theis
Miesto: Helmanovce

Dychová hudba ŠVEDLÁRČANKA

Dirigent: Samuel Klamarčík
Miesto: Švedlár

Dychová hudba VLAŠANKA

Dirigent: Ing. Rastislav Kožár
Miesto: Spišské Vlachy

Dychová hudba ŽELEZNIČIAR

Vedúci a dirigent: Eugen Svitana
Miesto: Spišská Nová Ves

DH Okres Levoča
DH Bijacovčanka

Dirigent: Pavol Koperdák
Miesto: Ordzoviany

DH Odzovjanka

Dirigent: Jozef Brník
Vedúci : Ing. Andej Kočiš
Miesto: Ordzovjany


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.