Folklór


Folklór je charakteristický svojou pestrosťou, povzbudivou dynamikou, svojou prirodzenosťou zasahujúcou srdce človeka. Vytvára v nás zamyslenie sa a návrat k jeho pôvodným identickým prvkom a tradíciám. Práve tieto návraty k jeho čistému prameňu mali by byť najväčšou duchovnou hodnotou a osviežením pre súčasnú a budúcu generáciu.

Posledná aktualizácia: Júl 2016

Folklórne súbory

Folklórne skupiny

Spevácke skupiny

Spevácke zbory dospelé

Spevácke zbory detské

Ľudové hudby detské

Ľudové hudby dospelé

Dychové orchestre dospelé

Mažoretkový kolektív


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.