Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 69
História – Spišské kultúrne centrum a knižnica / Osveta SNV

História Spišského osvetového strediska

Terajšie Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi bolo zriadené Okresným národným výborom v Spišskej Novej Vsi 15. 12. 1952 pod názvom Dom osvety.
V roku 1963 bol Dom osvety premenovaný na Okresné osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi.

Od februára 1991 do júna 1996 bolo zriaďovateľom Ministerstvom kultúry SR premenované na Regionálne osvetové stredisko.
Od 1. júla bola zmena názvu organizácie na Spišské osvetové stredisko a to prechodom na Spišské kultúrne centrum, rozhodnutím MK SR.
Od 1. 4. 1999 organizácia patrila pod Krajský úrad v Košiciach a od 1. 4. 2002 Spišské osvetové stredisko patrí pod Košický samosprávny kraj.

15. december 1952 – 1963 / Dom osvety

1963 – 1991 / Okresné osvetové stredisko

február 1991 – 1996 / Regionálne osvetové stredisko

1. júl 1996 / Spišské osvetové stredisko


1. budova Spišského osvetového strediska (vtedajšieho Domu osvety), tzv. Živnodom (Zimná 42)

1.-budova-sos-zimna-42

 
2. budova Spišského osvetového strediska (vtedajšieho Okresného osvetového strediska)

2.-budova-sos-letna-28

3. budova Spišského osvetového strediska (vtedajšieho Okresného osvetového strediska), teraz jedna z budov Spišského divadla (Štefánikovo nám. 17)

3.-budova-sos-stef.-nam.-17

 
4. Terajšia budova Spišského osvetového strediska. (Zimná 47)

4.-budova-sosb-zimna-47


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.