Košický samosprávny kraj – Osvetové strediská

Bidovce
Košice
Kráľovský Chlmec

Michalovce
Moldava
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov

Ostatné regionálne osvetové strediská

Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Bardejov

Čadca

Dolný Kubín
Dunajská Streda

Galanta

Humenné

Komárno

Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec

Martin
Modra
Myjava

Nitra
Nové Zámky

Poprad
Prešov
Považská Bystrica
Prievidza

Rimavská Sobota

Senica
Stará Ľubovňa
Svidník

Trenčín
Topoľčany
Trnava

Veľký Krtíš
Vranov nad Topľou

Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina

 


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.