Stretnutie s históriou

Počas štyroch dní navštívili Spišské Podhradie a Spišskú Kapitulu tisícky návštevníkov. V dňoch 16. až 19. mája 2013 sa v jedinečnom priestore konalo jedno z TOP podujatí programu Terra Incognita s názvom Spišský Jeruzalem. Podujatie spoločne pripravili Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj, samozrejme nechýbali miestni spoluorganizátori.

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica objavili odborníci unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Objav potvrdili aj historici a archeológovia. Usporiadanie kaplniek a ďalších stavieb v priestore vytvára symbolický Jeruzalem v mierke takmer jedna k jednej. „Samotná katedrála sv. Martina na Spišskej Kapitule je večeradlom, palác Herodesa symbolizuje kaplnka sv. Rozálie, sídlo Piláta Kaplnka sv. Františka Xaverského a kaplnka sv. Kríža na vŕšku Sivá brada je Golgotou,“ vysvetlil V. Olejník, archivár Spišského biskupstva. Unikátna lokalita, ktorá pripomína udalosti umučenia i vzkriesenia Ježiša Krista vznikala zásluhou jezuitov v rokoch 1666 až 1675 a je tak najstaršou kalváriou na Slovensku.

Bohatý program zabezpečil zážitky z mnohých oblastí. Divadelné predstavenia rôznych žánrov, hudobné i spevácke koncerty, výstavy výtvarných prác i projekcie filmov, odborné prednášky i besedy, terénne exkurzie s fundovaným výkladom, všetko v sakrálnom duchu s úctou k výnimočnému priestoru. Tak ako uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková: „Toto štvordňové podujatie je symbolickým pozvaním tu na tieto miesta, informáciou o tom, že existuje Spišský Jeruzalem, že sú tu stavby, ktoré ho dokumentujú.“

Hlavnou tematikou podujatia bolo Veľkonočné trojdnie. Štátna filharmónia Košice ponúkla  Dvořákove Biblické piesne, v podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru Prešov mali diváci možnosť vidieť predstavenie Kolíska a kríž a na záver celého podujatia vystúpili spevácke zbory bohoslovcov v ekumenickom koncerte Te Deum.

Zaujímavosťou boli hneď dve predvedenia krížovej cesty – pantomimické spracovanie krížovej cesty Milanom Sládkom a živá krížová cesta v réžii Petra Gombitu. Milan Sládek predviedol bravúru pantomímy v priestoroch katedrály sv. Martina. Dramatizáciu štrnástich zastavení Krista na ceste ku smrti a novému životu, ktorú pripravil Peter Gombita sa odohrávala v exteriéroch. Prvá časť krížovej cesty, posledná večera a odchod s vojakmi, sa odohrala piatok podvečer pri katedrále sv. Martina, ktoré v Spišskom Jeruzaleme symbolizuje večeradlo. Druhá časť, súd, cesta a ukrižovanie, sa odohrávala v sobotu podvečer na Pažici a pri Sivej brade. Návštevníci si spolu s hercami prešli skutočnú vzdialenosť, ktorú prekonal aj Ježiš Kristus.

Priestor od Kaplnky sv. Fr. Xaverského až po Kaplnku sv. Kríža na Sivej brade vizuálne prepojilo 14 zastavení Krížovej cesty dotvorených z travertínu s označením rímskou číslicou. Jednotlivé zastavenia realizovalo prostredníctvom projektu Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a táto cesta ponúka širokej verejnosti priestor na rozjímanie a duchovné naplnenie.

Počas podujatia boli každý deň pripravené terénne exkurzie, prehliadky národných prírodných a kultúrnych pamiatok a travertínových kôp v okolí Spišského Podhradia. Priestorom sprevádzali odborníci z rôznych oblastí: históriu miesta priblížil Vladimír Olejník, z geologického hľadiska popísala priestor Zuzana Krempaská, botanike sa venovala Marta Nižnanská a zoológiu pomenoval Pavol Chromý.

Počas celého podujatia boli pripravené tvorivé dielne pre deti a trh ľudových remesiel. Na miesto bol z Košíc vypravený aj historický vláčik.

Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.