NázovDátum podaniaPopis aktivít a výstupov
HOSPODI POMILUJ15.1.2016Prehliadka speváckych zborov východného obradu „Hospodi pomiluj“ sa bude konať v mesiaci máj 2016, kedy sa uskutoční 7. ročník. Prehliadka má už svoje tradičné miesto v obci Poráč.
Hlavným poslaním je staršej generácii pripomenúť krásu liturgických spevov a mladú generáciu oboznámiť s bohatstvom bohoslužobných piesní v staroslovienčine.
Organizovaním tejto prehliadky sa snažíme o rovnosť príležitostí v oblasti kultúry pre spevácke zbory východného obradu.
Z rozprávky do rozprávky 201615.1.2016„Z rozprávky do rozprávky“ je regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, ktorá má na Spiši vyše tridsaťročnú tradíciu a stáleho detského diváka. Do prehliadky sa sporadicky zapájajú aj rómske dramatické krúžky. Rómske deti sú taktiež aktívnymi členmi viacerých pravidelne sa zúčastňujúcich detských dramatických krúžkov majority (ZŠ Hrabušice, ZŠ Mníšek nad Hnilcom, ZŠ Helcmanovce). V tomto roku by sme tento festival detskej dramatiky na Spiši chceli cielene rozšíriť o rozrastajúce sa rómske dramatické krúžky fungujúce v našom regióne (napr. Špeciálna základná škola svätého Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, Špeciálna základná škola v Richnave, Spojená škola v Rudňanoch, dramatický krúžok Romano Jilo fungujúci pri ZŠ Bystrany...).

Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.