CINEAMA 2023

Súťaž pre neprofesionálnych filmárov

Rád natáčaš videá a chceš počuť rady skúsených filmárov? Aj tento rok sa môžeš zapojiť do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby.  Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Zúčastniť sa jej môžu jednotlivci, dvojice, aj autorské kolektívy.

Súťažné kategórie:

I.     veková skupina: autori do 16 rokov
a.    kategória: animovaný film
b.    kategória: hraný film
c.    kategória: dokumentárny film a publicistika
d.    kategória: experiment a videoklip

II.   veková skupina: autori do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých  škôl)
a.    kategória: animovaný film
b.    kategória: hraný film
c.    kategória: dokumentárny film a publicistika
d.    kategória: experiment a videoklip

III.  veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých  škôl)
a.    kategória: animovaný film
b.    kategória: hraný film
c.    kategória: publicistika a  dokumentárny film
d.    kategória: experiment a videoklip

Do regionálneho kola súťaže sa môžeš prihlásiť do 31.3.2023 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Pre bližšie informácie o súťaži klikni TU:Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.