Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/1/c/1c7f2830-6c76-4591-9e82-8735d2927d25/skcak.sk/sub/osveta/wp-config.php on line 69
Umenie v parku – Spišské kultúrne centrum a knižnica / Osveta SNV
   

Umenie v parku

Propozície

Maľuješ alebo fotíš? Potom je táto súťaž práve pre teba!

Hlavný organizátor a odborný garant:

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi

Termín odovzdania prác:

do 14. 6. 2024 na adresu:

Spišské kultúrne centrum a knižnica, Zimná 47

052 01 Spišská Nová Ves

Výstava:

26.7. – 30.9.2024

Fontána pred Evanjelickým kostolom v Spišskej Novej Vsi

Súťažné kategórie:

Kategória A: Výtvarné umenie

Tematické zameranie: Bez obmedzenia témy. Autor môže vytvoriť dielo na ľubovoľnú tému v rámci výtvarných disciplín: kresba, grafika, maľba či kombinovaná technika.

Kategória B: Fotografia

Tematické zameranie: Bez obmedzenia témy.

Podmienky pre prihlásenie diela:

 1. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci a fotografi od 15 rokov (ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov).
 2. Na výstavu je možné prihlásiť výtvarné diela a fotografie bez obmedzenia témy alebo techniky. Maximálne 5 diel/fotografií od jedného autora.
 3. Každý autor výtvarného diela je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, technika, rok jeho vzniku. Minimálna veľkosť obrazu je formát A3 a maximálna veľkosť je formát A1. Svoje výtvarné práce je potrebné priniesť osobne alebo poštou na adresu: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Zimná 47, Spišská Nová Ves.
 4. Výtvarné diela nesmú byť zasklenené, ani v tzv. kliprámoch!
 5. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom.
 6. Fotografie je potrebné zaslať elektronickou formou na emailovú adresu bukovinska@skcak.sk v rozlíšení 300 dpi, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 40 cm.  Okrem mena a priezviska autora, je potrebné každú fotografiu označiť názvom fotografie. Taktiež spolu s fotografiami pošle autor vyplnenú prihlášku.
 7. Autori obdržia e-mailom pozvánku na vernisáž výstavy, ktorá je spojená s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien.
 8. Reprodukcie fotografií alebo výtvarných diel môžu partneri podujatia použiť na propagáciu výstavy bez nároku na honorár autora.
 9. V prípade nedodržania požiadaviek na dielo/fotografiu, nebudú prihlásené diela akceptované.
 10. Neprevzaté ceny sa autorom nezasielajú. Je možné si ich vyzdvihnúť u organizátora do pol roka po podujatí.
 11. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má usporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva, a nezasahujú do práv a právom chránených záujmov iných osôb.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Miriamu Bukovinskú (bukovinska@skcak.sk, tel.: 0911 632 896).Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.