Vesmír očami detí 2023

Regionálne kolo XXXVIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže

Vesmír predstavuje celý svet okolo nás. Vesmírom nazývame všetko, čo existuje a o čom už vieme a čo objavíme v budúcnosti. Vesmír je súhrn materiálnych javov, ktoré existujú v čase a priestore, časopriestorová objektívna realita v celku. Aj my sme súčasťou vesmíru. Každý deň ho pozorujeme svojimi očami.

Najkrajší pohľad však prináša detské videnie. Preto Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove pripravila už v poradí 38. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.  Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a umeleckých škôl. Súťažiť sa bude v piatich kategóriách a hlavnou témou súťaže je vesmír ako taký, a ako ho vníma samotný autor.

Zber prác do regionálneho kola súťaže bude prebiehať v Spišskom kultúrnom centre a knižnici od 9. 1.  do 3. 2. 2023 na adrese Zimná 47, Spišská Nová Ves.

Všetky potrebné informácie nájdete v 

PROPOZÍCIE STIAHNETE TU

VZOR NA VYPLNENIE ZADNEJ STRANY VÝKRESU STIAHNETE TU

Tešíme sa na vaše diela!

Zdroj: Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Veronika VlašicováCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.