Čo vieš o hviezdach?

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže

„Čísla vládnu vesmíru“.  Pytagoras

Viac


   

AMFO 2023

súťaž pre neprofesionálnych fotografov

Viac

   

Výtvarné Spektrum 60. ročník

Prihlás sa do regionálneho kola 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné Spektrum.

Viac


   

Spišské zborové dni 2022

čaro adventného obdobia nám čoskoro umocní aj 31. ročník Spišských zborových dní, ktorý sa uskutoční 13. decembra o 18.00 hod. v Koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi.

Viac


   

REMESELNÉ VIANOCE V MÚZEU

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Gelnica organizuje vianočný remeselný deň v Baníckom múzeu v Gelnici, ktorý sa uskutoční 4. 12. 2022 od 14:00 hod.

Viac

   

CESTA REMESLA – Liečenie bylinami – fytoterapia

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Gelnica organizuje v rámci projektu Cesta remesla v sobotu 26. 11. 2022 od 09:00 do 12:00 hod. prednášku na tému liečenie bylinami – fytoterapia.

Viac

   

Guľovačka

kreatívne workshopy pre žiakov zš
Pozývame všetky kreatívne deti a ich učiteľov na vianočné workshopy s názvom Guľovačka.

Viac

   

Život vo Volovských – Starovodské jedliny, Volovec, rieka Hnilec

V troch nových častiach seriálu Život vo Volovských pokračujeme v objavovaní a prezentácii unikátnej karpatskej prírody. Predstavujeme medzinárodne významné chránené územie, najstaršiu horskú chatu a najväčší pravostranný prítok Hornádu, ktoré sa nachádzajú vo Volovských vrchoch.

Viac


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.