Z rozprávky do rozprávky 2024

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo v spolupráci so Spišským divadlom 51. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka pod názvom Z rozprávky do rozprávky, ktoré sa uskutočnilo v jedinečných priestoroch Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi v utorok 9. apríla 2024 o 9:00 hod.

Viac

   

POP-ni si – 11. 4. 2024

Dňa 11. apríla 2024 v malej koncertnej sále Základnej umeleckej školy na Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi organizovalo Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, školu spevu „POP-ni si“ pre spevákov populárnej hudby a učiteľov ZUŠ odboru spev.

Viac

   

Štúrov Zvolen

Regionálne kolo 37. ročníka celoslovenskej súťaže v rétorike, ktorej poslaním je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Viac

   

Z rozprávky do rozprávky 2024

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v spolupráci so Spišským divadlom 51. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka pod názvom Z rozprávky do rozprávky, ktoré sa uskutoční v utorok 9. apríla 2024 o 9:00 hod. v jedinečných priestoroch Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi.

Viac


   

Veľká noc v múzeu

V Baníckom múzeu v Gelnici vládla uplynulú sobotu 16. marca 2024 veľkonočná nálada. Konala sa tam tradičná veľkonočná akcia s názvom Veľká noc v múzeu.

Viac

   

Umenie pre školy – Um čo je?

Renesancia 12. – 22. 3. 2024

V marci pokračovali aktivity projektu Umenie pre školy – Um čo je?, ktoré sa tentokrát venovali obdobiu renesancie.

Viac

   

POP-ni si

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, realizuje školu spevu „POP-ni si“ pre spevákov populárnej hudby a učiteľov ZUŠ odboru spev, ktorá sa uskutoční 11. 4. 2024 (štvrtok) od 10:00 hod. v malej koncertnej sále Základnej umeleckej školy na Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi.

Viac

   

Vyhodnotenie súťaže Zahraj, že mi zahraj

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo 16. marca 2024 v Kultúrnom dome v Smižanoch súťaž Zahraj, že mi zahraj – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka.

Viac


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.