MLÁDEŽ SPIEVA 2024

Regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva sa konalo 8. 3. 2024 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy na Fabiniho ulici v Spišskej Novej Vsi.

Viac

   

Zahraj, že mi zahraj

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka.

Viac

   

Mládež spieva 2024

Regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva prvýkrát aj v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica.

Viac

   

Umenie pre školy – Um čo je?

Románsky sloh a gotika 6. – 26. 2. 2024

Vo februári sa v Baníckom múzeu v Gelnici uskutočnili prvé 4 prednášky z radu vzdelávacích podujatí v rámci projektu Um čo je? s názvom “Románske umenie a gotika”.

Viac

   

CINEAMA 2024

Súťaž pre neprofesionálnych filmárov
Rád natáčaš videá a chceš počuť rady skúsených filmárov? Aj tento rok sa môžeš zapojiť do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby.

Viac

   

Výtvarné spektrum 2024

Vernisáž najlepších výtvarných diel regionálneho kola 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Viac

   

CVAK!

 Propozície fotografickej súťaže.

Zapoj sa do fotografickej súťaže pre žiakov a študentov, kde môžeš vyhrať super ceny!

Viac

   

Z rozprávky do rozprávky 2024 

Regionálne kolo 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a detských divadelných súborov „Zlatá priadka“ pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Viac

   

70. Hviezdoslavov Kubín

Jubilejný ročník spojený s tvorbou Pavla Országha Hviezdoslava

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, s potešením oznamuje konanie jubilejného 70. ročníka okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín.

Viac   

UMENIE PRE ŠKOLY – UM ČO JE?

V nadchádzajúcom roku Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Baníckym múzeom v Gelnici organizuje sériu vzdelávacích aktivít pre základné a stredné školy s názvom UM-ČO-JE?.

Viac

   

AMFO 2024

52. ročník celoštátnej postupovej súťaže pre neprofesionálnych fotografov

Zapoj sa a ukáž čo vieš v regionálnom kole súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku.

Viac


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.