CVAK!

 Propozície fotografickej súťaže.

Zapoj sa do fotografickej súťaže pre žiakov a študentov, kde môžeš vyhrať super ceny!

Viac

   

Z rozprávky do rozprávky 2024 

Regionálne kolo 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a detských divadelných súborov „Zlatá priadka“ pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Viac

   

70. Hviezdoslavov Kubín

Jubilejný ročník spojený s tvorbou Pavla Országha Hviezdoslava

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, s potešením oznamuje konanie jubilejného 70. ročníka okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín.

Viac   

UMENIE PRE ŠKOLY – UM ČO JE?

V nadchádzajúcom roku Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Baníckym múzeom v Gelnici organizuje sériu vzdelávacích aktivít pre základné a stredné školy s názvom UM-ČO-JE?.

Viac

   

AMFO 2024

52. ročník celoštátnej postupovej súťaže pre neprofesionálnych fotografov

Zapoj sa a ukáž čo vieš v regionálnom kole súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku.

Viac

   

Mládež spieva

Prihláste sa do regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov „Mládež spieva“.

Viac

   

Výtvarné spektrum

Vystavuj a vyhraj!

Prihlás sa do regionálneho kola 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné Spektrum.

Viac

   

Štetec verzus objektív

Vernisáž poplenérových výstav

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje dňa 25. januára 2024 o 16.30 hod. vernisáž fotografií a výtvarných diel, ktoré vznikli na podujatiach „FOTOSITY“ a „Výtvarný plenér“ na jeseň v roku 2023.

Viac

   

VIANOČNÝ KONCERT GELNICA

V sobotu 16. decembra o 16:00 sa v Evanjelickom kostole v Gelnici uskutočnil mestský Vianočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia ZUŠ Gelnica a ich hostia.

Viac
Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.