„Divertimento musicale 2017“

Vyhodnotenie krajskej súťažnej prehliadky komornej a symfonickej hudby

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Levoči usporiadali dňa 25.3.2017 krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby „Divertimento musicale 2017“, ktorá sa konala v Mestskom divadle v Levoči. Na základe výberu z regionálnych kôl na krajskú súťaž postúpili 4 kolektívy. Zúčastnené kolektívy sa predstavili v prevažnej miere skladbami klasikov, ale nechýbali aj upravené skladby pre deti „Prší, prší”, v podaní Flauto Dolce a Brass Quartet, alebo skladba od Jiřího Suchého „Malé kotě“ oživenú malým scénickým vystúpením dvoch mačiatok v prevedení Komorného orchestra Abbelimento ZUŠ Sobrance.
Viac   

Ukážeme, čo dokážeme

Výstava výtvarných prác žiakov Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spojenou školou v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarných diel žiakov s mentálnym postihnutím dňa 6. 4. 2017 o 10.00 hod. vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska. Zbierka, ktorú môžete vidieť, pozostáva z 51 výtvarných prác žiakov vo veku od 8 do 15 rokov.
Viac   

Veľkonočné vajíčko 2017

Tvorivé dielne
Spišské osvetové stredisko prichádza v predveľkonočnom čase opäť s ponukou tvorivých dielní zameraných na zdobenie veľkonočných vajíčok. Deti základných a stredných škôl zo Spiša si budú môcť 11. – 12. apríla 2017, v čase od 8:30 a 10:30 hod. vyskúšať techniku batikovania voskom.
Viac


   

Villa Nova Photo

Vernisáž výstavy regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej fotografie
Vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska budete mať možnosť dňa 30. 3. 2017 o 16.30 hod. vzhliadnuť tvorbu neprofesionálnych fotografov v rámci regionálneho kola amatérskej fotografie Villa Nova Photo, ktoré je súčasťou celoštátnej fotografickej súťaže Amfo 2017.
Viac


   

„Divertimento musicale 2017“

Inštrumentálna hudba v Levoči
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestským divadlom v Levoči usporiadajú dňa 25. marca 2017 krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Košického kraja „Divertimento musicale 2017“.
Viac


   

Čo vieš o hviezdach?

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže

„Poklady skryté na oblohe sú také obrovské, že ľudský rozum nikdy nebude mať nedostatok čerstvej potravy.“

                                                                                                                                        Johannes Kepler
Viac


   

Villa Nova Art – Výtvarné Spektrum

Vyhodnotenie súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Dňa 2. marca 2017 o 16.30 hod. sa v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi uskutočnila vernisáž regionálneho kola Villa Nova Art, celoslovenskej súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum. Primátora mesta Spišská Nová Ves, PhDr. Jána Volného, PhD. a návštevníkov privítala Mgr. Miriama Bukovinská, pracovníčka Spišského osvetového strediska.
Viac


   

Z rozprávky do rozprávky

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Spišským divadlom už tradične organizuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti „Z rozprávky do rozprávky 2017“.
Viac


   

Výsledky CINEAMA 2017

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Galériou umelcov Spiša pripravili 28. februára 2017 už 25. ročník regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2017.
Viac


   

VILLA NOVA ART

Výtvarná tvorba
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje výstavu regionálneho kola 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Výtvarné spektrum 2017 v termíne 2. marca – 2. apríla 2017.
Viac


   

Vesmír očami detí 2017

Vernisáž a výstava regionálnej postupovej výtvarnej súťaže
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž regionálnej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2017 dňa 23. februára 2017 o 10.00 hod. Do súťaže sa zapojili materské, základné a umelecké školy v spišskom regióne. Súťaž prebieha v piatich kategóriách.
ViacCopyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.